world's beekeeping directory beekeeping directory for beekeepers annuaire mondial de l'apiculture

    Abeilles, Généralités, Biologie, Histoire, Revues, Livres, Musées, Universités, Syndicats / Associations, Photos, Information, Développement, Apiculture, Débuter, Distributeurs, Fabricants, Apiculteurs, Eleveurs, Pollinisation, Pages Perso, Formations, Varroa / Maladies, Produits de la ruche, Miel, Gelée royale, Hydromel, Pollen, Propolis, Cire, Venin, Gastronomie, Bougies, Santé / Apithérapie, Allergies, Apithérapie, Laboratoires, Hyménoptères, Bourdons, Guêpes / Frelons, Entomologie, Internet / Divers, Best Of, Internet, Usenet, Logiciels apicoles, Listes de diffusion, Divers
 DENMARK

Apiculture >> Homepages
    BIHUSET

    Klausholm Biavl


Bee Management >> Association
    Biavl I Villahaven

    Brande & Omegns Biavlerforening

    Gulbrand Consult

    Sicam
Societas Internationalis pro conservatione Apis melliferae melliferae - International Association for the Protection of the European Dark Bee - Det mörka Nordiska Biet, Apis mellifera mellifera, ursprungligt men hotat

    The Danish Beekeepers´ Association
The aim of the organization is to work for the benefit of beekeeping


Bee Management >> Beekeepers
    Århus og Omegns Biavlerforening


Bee Management >> Breeders
    Buckfast in Denmark
A buckfast queen breeder in Denmark

    Sicam
Societas Internationalis pro conservatione Apis melliferae melliferae - International Association for the Protection of the European Dark Bee - Det mörka Nordiska Biet, Apis mellifera mellifera, ursprungligt men hotat


Bee Management >> Homepage
    Klausholm Biavl

    Per Schimmell


Bee Management >> Manufacturers
    Swienty
High Quality Beekeeping Equipment since 1981


Bee Management >> Suppliers
    Apidan
apidan-systemet er et biavlssystem der primært er udviklet for at kunne udvinde et 100% natur - og kvalitetsprodukt, som det ikke er muligt ved traditionel slyngning af honningtavlerne.. Problemerne ved slyngning er mangesidede med bl.a. trådning af rammer - indstøbning af vokstavler - skrælning af den udbyggede honningtavle, samt flere deponeringer af denne inden slyngningen, samt 4 til 5 håndteringer af tavlen under slyngningen. Det største problem ved slyngning er dog, at det ikke er muligt, at slynge mere end en lille procentdel (max. 2 %) , af de af bierne indsamlede fermenterede pollenkorn, ud af honningtavlen.

    Swienty
High Quality Beekeeping Equipment since 1981


Bee Management >> Varroa , Diseases
    apidanCamilla J. Brodsgaard
My main research interest is on control and prevention of American foulbrood and varroosis without use of drugs.

    VARROA I DANMARK
Varroa in Denmark


Bees >> Magazines
    Bi@vls Info
Information about bee in Denmark


Bees >> Research
    apidanCamilla J. Brodsgaard
My main research interest is on control and prevention of American foulbrood and varroosis without use of drugs.


Health , Apitherapy >> Apitherapy
    APITHERAPY on the INTERNET
An Apitherapy mailing List


Internet , Misc >> Newsletter
    APITHERAPY on the INTERNET
An Apitherapy mailing List


Internet , Misc >> Software-
    EDBi
A beekeeping software


Variety >> Buckfast
    Buckfast in Denmark
A buckfast queen breeder in Denmark

new beekeeping sites in beehoo.com
New in BeeHoo
Nouveau dans BeeHoo


beekeeping ads, annonces apicoles

Ref2ref
Conseils d'apiculteurPress review about beekeeping  / L'apiculture dans la presse


 

Bees, Biology, History, Magazines, Books, Museums, Research, Pictures, AHB, Information, Development, Bee Management, Beginner, Suppliers, Manufacturers, Beekeepers, Breeders, Homepages, Associations, Pollination, Training, Varroa / Diseases, Hives products, Honey, Recipes, Royal jelly, Pollen, Bee venom, Propolis, Beewax, Mead, Candles, Health, Apitherapy, Allergies, Apitherapy, Beauty, Hymenoptera, Bumblebees, Wasps, Entomology, Internet, Miscelleanous
Abeilles, Généralités, Biologie, Histoire, Revues, Livres, Musées, Universités, Syndicats / Associations, Photos, Information, Développement, Apiculture, Débuter, Distributeurs, Fabricants, Apiculteurs, Eleveurs, Pollinisation, Pages Perso, Formations, Varroa / Maladies, Produits de la ruche, Miel, Gelée royale, Hydromel, Pollen, Propolis, Cire, Venin, Gastronomie, Bougies, Santé / Apithérapie, Allergies, Apithérapie, Laboratoires, Hyménoptères, Bourdons, Guêpes / Frelons, Entomologie, Internet / Divers, Best Of, Internet, Usenet, Logiciels apicoles, Listes de diffusion, Divers
© copyright beehoo.com 2001 - All rights reserved - tous droits réservés